According the VAT rules in Europe we will charge the local VAT per EU country when applicable. This local tariff will be applied to the order in the check-out. EU BtoB with valid VAT number and outside EU will be 0% VAT as before.
Worldwide shipping with FedEx
Kies voor iDeal, Creditcard, Paypal, etc.
All orders ship within 24 hours, except for the Christmas week!
Now also Mini-ITX rack mounts available !

Algemene voorwaarden

Alle prijzen zijn in eerste instantie zonder BTW vermeld (de inclusief BTW prijs staat er tussen haakjes achter).

According the new VAT rules in Europe we will charge the local VAT per EU country when applicable. This local tariff will be applied to the order in the check-out. 

Algemene voorwaarden
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MyElectronics BV (verder te noemen MyElectronics) en op alle met u (afnemers van producten van MyElectronics) gesloten overeenkomsten. 
 
1.2 Verkoop via de internetsite van MyElectronics (www.MyElectronics.nl) valt ook onder deze voorwaarden.
 
 
1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus wordt ook de MyElectronics catalogus op het internet bedoeld.
 
 
2. Bestellen
2.1 Bestellingen kunnen met vermelding van uw meest recente adres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen, per e-mail of via de internetsite worden geplaatst. Volgt u daarbij de aanwijzingen in de catalogus of op de internetsite.


2.2 Er wordt alleen onder rembours geleverd of op basis van vooruitbetaling geleverd. 
 
2.3 Bestellingen boven € 2000,- worden op basis van vooruitbetaling geleverd.
 
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat MyElectronics uw bestelling in behandeling heeft genomen.
 
 
3. Prijzen
3.1 De in de laatst verschenen catalogus van MyElectronics vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan bij ons te informeren of de internetsite te raadplegen.
 
 
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is MyElectronics bevoegd de in de catalogus vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 
 
3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld
 
 
4. Levering
4.1 Aflevering door MyElectronics vindt plaats in plaats van vestiging van MyElectronics door afgifte aan de eerste vervoerder. MyElectronics bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. 
 
4.2 MyElectronics streeft naar 24-uurs levering en levert de bestelling zoals in de catalogus is vermeld met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht Zonder tegenbericht wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.
 
4.3 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. 
 
4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal MyElectronics in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.
 
 
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
 
 
5. Betaling
5.1 U dient of contant bij aflevering (onder rembours) of per bank of giro te betalen. 
 
 
5.2 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro. Eurocheques of girobetaalkaarten worden hiervoor niet geaccepteerd.
 
 
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van MyElectronics, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 
 
7. Consumenten Herroepingsrecht 
7.1 Indien u als consument door MyElectronics geleverde artikelen wenst te retourneren dan kunt u (per email) een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) opvragen. Met dit RMA-nummer kunt u de geleverde artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geleverde artikelen retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon en liefst met vermelding van de reden van retourzending. U dient zelf de kosten voor de retourzending te dragen.

7.2 Indien u als zakelijke klant bij MyElectronics online besteld is het Consumenten Herroepingsrecht uitdrukkelijk uitgesloten. In overleg staan wij in de meeste getallen evengoed toe geleverde artikelen te retourneren. U kunt (per email) een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) opvragen. Met dit RMA-nummer kunt u de geleverde artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geleverde artikelen retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon en liefst met vermelding van de reden van retourzending. U dient zelf de kosten voor de retourzending te dragen. Criterium voor het onderscheid tussen Consumenten en Zakelijke bestellingen is de tenaamstelling van de factuur. Als u de bedrijfsnaam invult voor op de factuur dan is dit een zakelijke bestelling.

 
7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt MyElectronics u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
 
 
7.4 Wanneer de door MyElectronics afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
 
 
7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

  • batterijen en accu's;
  • (artikelen met) software;
  • diskettes, cd's, dvd's en andere media;
  • verbruiksmaterialen zoals cartridges e.d.; 
  • Speciaal gebouwde systemen/computers

 

7.6 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
 
 
8. Garantie
8.1 MyElectronics garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 12 maanden na aflevering en binnen de EU volgens de wettelijke termijnen/voorwaarden.
 
 
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij MyElectronics worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
 
 
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, MyElectronics het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van MyElectronics) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
 
 
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
U wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht en/of een eventueel garantiezegel is verbroken
Sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
MyElectronics niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
 
9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van MyElectronics met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
 
 
9.2 MyElectronics is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de catalogus, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 
 
9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van MyElectronics beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
 
 
10. Geschillen
10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 
 
10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar MyElectronics is gevestigd bevoegd, tenzij MyElectronics voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Worldwide shipping with FedEx
Kies voor iDeal, Creditcard, Paypal, etc.
All orders ship within 24 hours, except for the Christmas week!
Now also Mini-ITX rack mounts available !